Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com


Stavajte rýchlo, bezpečne a úsporne. Pórobetónové tvárnice Ytong sú 100% prírodný stavebný materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Zobrazených 1–9 z 15 výsledkov

Ytong Lambda YQ

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Lambda YQ

0.00 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I ktoré sa používajú na nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.  
Výber možností

Ytong Univerzal

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Univerzal

0.00 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I ktoré sa používajú na nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.
Výber možností

Ytong Statik

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Statik

0.00 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I ktoré sa používajú na nosné i nenosné obvodové a vnútorne steny, stužujúce výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.
Výber možností

Ytong Statik Plus

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Statik Plus

0.00 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. ktoré sa používajú na nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce výplňové a požiarne steny nízkopodlažných a aj viacpodlažných budov.
Výber možností

Ytong Klasik

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Klasik

0.00 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. ktoré sa používajú priečky.
Výber možností

Ytong U-Profily

0 out of 5
0 review(s)
0.00 
0 out of 5
0 review(s)

Ytong U-Profily

0.00 
Ytong - U profil pre zhotovenie vencov a prekladov majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Vence: U profily sa zabudovávajú rovnako ako hladké tvárnice, tj. murovanie na tenkovrstvové maltové lôžka, maltovanie ložných aj styčných škár. Preklady: U profily sa „vymurujú” na vopred pripravené montážne...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Nosné preklady NOP

0.00 
Ytong nosné preklady sú pórobetónové prvky vystužené betonárskou výstužou. Je zakázané preklady skracovať a inak upravovať ich prierez. Sú určené k priamemu zabudovaniu. Pri montáži je dôležité dbať na správnu polohu zabudovaného prekladu. Potrebná menšia svetlosť otvoru sa dosiahne väčším...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Ytong Nenosné preklady NEP

0.00 
Ytong nenosné preklady NEP sú pórobetónové prvky konštrukčne vystužené. Preklenutie otvorov v nenosných deliacich priečkach a vo výplňových nenosných stenách. Preklady je zakázané skracovať a inak upravovať ich prierez. Preklady sú určené na priame zabudovanie, sú vystužené symetricky, nerozlišuje sa ich horná...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Ytong prekladové trámce

0.00 
Prekladové trámce Ytong PSF sa používajú na vytvorenie nadpražia okenných a dverných otvorov v nosných a nenosných stenách vždy v spojení s nadmurovkou, železobetónovým vencom alebo so železobetónovou doskou. Sa-motné prekladové trámce sú nenosné. Pre danú hrúbku muriva sa preklad vyskladá z...
Výber možností
Loading...