Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Synus Evo


Synus je svojou váhou a elegantným tvarom najlepšou voľbou pri rekonštrukcii strechy.

Povrchová úprava najvyššej kvality EVO je najnovšia technológia, ktorá škridlám zabezpečuje doteraz našu najkvalitnejšiu povrchovú úpravu.

Uvedené ceny platia pri objednávke celej strechy (nad 100m2)

Zobrazených 1–9 z 10 výsledkov

0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO základná škridla

0.00 
Základná škridla je základným prvkom pokrývania strechy, nakoľko táto škridla sa ukladá na viac ako 95% celej plochy strechy. Na záveterných stranách je nutné ich priskrutkovať, alebo prichytiť príchytkami. Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavuje povrchová úprava EVO, ktorá svojimi viacerými...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO polovičná škridla

0.00 
Polovičná škridla sa používa pri riešení nárožia, úžľabia a štítu. Obmedzuje používanie pochybných drobných rezaných kusov škridiel na pokrývanie strechy. Polovičná škridla je odporúčaná aj pri takých geometrických podmienkach, kde celková krycia šírka nie je realizovateľná z celých prvkov. Najvyšší stupeň...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO hrebenáč

0.00 
Hrebenáč predstavuje základný prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné podmienky nášho územia, hrebenáče je potrebné pripevniť príchytkami. Pripevnenie má byť realizované presne, aby vietor hrebenáč nestrhol zo strechy a aby sa zrážková voda nedostala pod hrebenáč. V...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO krajná škridla pravá/ľavá

3.94 
Krajná škridla : prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózií. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO odvetrávacia škridla

6.32 
Odvetrávacia škridla slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie je odporúčané v druhom rade pod hrebeňom alebo v treťom rade nad odkvapovým systémom. Týmto je zabezpečené plynulé prúdenie vzduchu pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy môžu byť...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO začiatočný hrebenáč

6.56 
Začiatočný hrebenáč slúži na vhodné zakončenie nárožia. Použitím tohto prvku sa zabezpečí uzavretie nárožia, t.j. nie je potrebné použiť plastové alebo kovové ukončenie nárožia. Bezpodmienečné je pripevnenie utesňovacím klincom, v opačnom prípade pri silných nárazoch vetra sa môže pohnúť. Neodporúča sa...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO pultová škridla

7.17 
Pultová škridla slúži na uzavretie pultovej strechy. Ich pripevnenie musí byť zhotovené tak, aby bolo odolné proti búrkam. Každá pultová škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, poprípade príchytkami. Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavuje povrchová úprava EVO, ktorá svojimi viacerými vlastnosťami...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO pultová škridla rohová pravá/ľavá

8.69 
Pultová škridla rohová slúži na uzavretie pravouhlých rohov pultových striech. Ich ripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrkam. Každá pultová škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, poprípade príchytkami. Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavuje povrchová úprava EVO, ktorá...
Výber možností
0 out of 5
0 review(s)

Terran Synus EVO rozdeľovací hrebenáč Y

8.80 
Rozdeľovací hrebenáč Y slúži na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi hrebeňom a nárožím je 135° V prípade, ak je prekrytie dostatočné, prvok je možné použiť aj pri iných uhloch. Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí...
Výber možností
Loading...