Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

KVK Super Kleber 25kg

  • pre lepenie a stierkovanie termoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny a polystyrenu s prísadou grafitu.
  • zrnitost 0-0,6 mm
  • aplikačná hrúbka 2-5 mm
  • spotreba pri lepení 3,5 kg/m, pri armovaní 3 kg/ m2
  • ťahová prídržnost: min. 0,5 N/mm2
  • spotreba zmesovej vody: 7 l/bal.

Technické parametre

 

Počiatočná ťahová prídržnosť ≥ 0.7 N/mm2
Ťahová prídržnosť po ponorení do vody ≥ 0.5 N/mm2
Ťahová prídržnosť po telepelnom starnutí ≥ 0.5 N/mm2
Ťahová pridržnuť po cykloch zmrazenia a rozmrazenia ≥ 0.5 N/mm2
Doba zatrvdnutia : ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm2 po menej než 20 min.
Sklz ≤ 0,5 mm
Fakto difúzneho odporu vodnej pary µ ≤ 18
Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch k izolantu  / betónu ≥ 0,08 N/mm2 / ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť po hydrotermálnych cykloch k stene ≥ 0,08 N/mm2
Reakcia na oheň Trieda A1

Balenie 25KG

Loading...