Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Baumit Murovacia malta 50 25kg

Vápennocementová murovacia malta pre hrubé ložné škáry.

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Technické údaje

 

Maximálna veľkosť zrna: 4 mm
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty                            vo vysušenom stave: 1800 kg/ m3 >5,0 N/ mm2
  Pevnosť v tlaku (28 dní): >5,0 N/ mm2
 Pevnosť v ťahu za ohybu (28 dní): >1,5 N/ mm2
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (výpočtová hodnota): 0,8 W/ (m.K)
 Faktor difúzneho odporu μ: 15
Výdatnosť: cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/ 1 liter čerstvej malty cca 1 t suchej maltovej zmesi/ 625 litrov čerstvej malty
Spotreba vody: cca 4 l vody/ 25 kg vrece

 

 

Loading...