Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

UNIVER BAU lepidlo FLEXIBILNÉ 25kg

Lepiaca malta UNIVER BAU Flexibilné C2TE – špeciálna cementová malta s dopĺnajúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia Charakteristika: Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,7mm. Použitie: Určená je na lepenie obkladov a dlažieb na pôvodne zhodné podklady, na povrchy lesklé a leštené, na podlahové kúrenie. Vyznačuje sa zvýšenou plasticitou, lepivosťou a flexibilitou lepenia stavebných prvkov (porobetónových tvárníc, obkladov a dlažieb, zachytenie výstužnej sklotextilnej mriežky a profilov ). Výdatnosť: obklad 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3mm, dlažba 4 kg/m2 pri hrúbke 6mm, podlahové kúrenie min. 6 kg/m2 pri hrúbke 6mm

Loading...