Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Baumit VivaExterior 25kg

Biela vápenno-cementová jemná štuková omietka, ľahko spracovateľná s jemnou štruktúrou, paropriepustná, hydrofobizovaná.

Jemná štuková omietka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice. Hrúbka omietky 3 – 5 mm

Technické údaje

 

Reakcia na oheň: Trieda A1
Trieda podľa STN EN 998-1: GP – CS I
Max. veľkosť zrna: 0,6 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave: cca 1400 kg/ m3
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 2,0 MPa (trieda CS I podľa STN EN 998-1)
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 1,0 MPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,5 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu µ: ≤ 25
Kapilárna nasiakavosť: W0
Minimálna hrúbka omietky 3 mm
Max. hrúbka omietky: 5 mm
Spotreba materiálu: cca 4,5 kg/ m2 / 3 mm hrúbky vrstvy
Spotreba vody: 6–7 l/ 25 kg vrece
Loading...