Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Baumit MPA 35 40kg

Vápennocementová strojová omietka

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka, difúzne otvorená, hydrofobizovaná. Pre vonkajšie použitie, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom.

Technické údaje

Reakcia na oheň Trieda A1
Trieda podľa STN EN 998-1: GP – CSII
Max. veľkosť zrna: 1 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave: cca 1520 kg/m3
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 2,5 MPa (trieda CSII)
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 1,0 MPa
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: > 0,2 MPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,5 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu µ: cca 10
Kapilárna nasiakavosť: W0 (> 0,4 kg/m2 .min0,5)
Minimálna hrúbka omietky
stena : 10 mm
strop: 8 mm
exteriér: 20mm
Max. hrúbka omietky: 25mm v jednom pracovnom kroku
Spotreba materiálu: cca 14 kg/m2 / 1 cm hrúbky vrstvy
Spotreba vody: 8 – 9 l/ 40 kg vrece
Loading...