Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Baumit MVR Uni 25kg

biela vápennocementová omietka

Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement. Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes s bielym cementom hlavne najmä pre ručné spracovanie v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje

Reakcia na oheň:

Trieda A1

Trieda podľa STN EN 998-1:

GP – CS I

Max. veľkosť zrna:

0,6 mm

Objemová hmotnosť v suchom stave:

cca 1400 kg/ m3

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:

> 2,0 MPa (trieda CS I podľa STN EN 998-1)

Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:

> 1,0 MPa

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:

cca 0,5 W/(m.K)

Faktor difúzneho odporu µ:

≤ 25

Kapilárna nasiakavosť:

W0

Minimálna hrúbka omietky

3 mm

Max. hrúbka omietky:

5 mm

Spotreba materiálu:

cca 4,5 kg/ m2 / 3 mm hrúbky vrstvy

Spotreba vody:

6–7 l/ 25 kg vrece

Reakcia na oheň

Trieda A1

Trieda podľa STN EN 998-1:

GP – CSII

Max. veľkosť zrna:

1,0 mm

Objemová hmotnosť v suchom stave:

cca 1350 kg/m3

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:

> 2,5 MPa (trieda CS II)

Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:

> 1,0 MP

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:

cca 0,5 W/(m.K)

Faktor difúzneho odporu µ:

< 25

Kapilárna nasiakavosť:

W0

Minimálna hrúbka omietky

Interiér

nosné steny

10 mm

priečky :

8 mm

Exteriér

15mm

Max. hrúbka omietky:

25 mm v jednom pracovnom kroku

Spotreba materiálu:

cca 14 kg/ m2 / 1 cm hrúbky vrstvy

Spotreba vody:

cca 6L / 25KG vrece

Loading...