Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Baumit Jadrová omietka 25kg

Vápennocementová jadrová ručná omietka vhodná pre rekonštrukcie.

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Technické parametre

 

Reakcia na oheň: Trieda A1
Max. veľkosť zrna : 4 mm
Objemová hmotnosť : cca 1600 kg / m3
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch : > 2,5 MPa (trieda CS II) podľa STN EN 998-1)
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch : > 1,0 MPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca 0,9 W /(m.K)
Faktor difúzneho odporu µ : ≤ 25
Kapilárna nasiakavosť :
Minimálna hrúbka omietky :
stena : 10 mm
strop : 8 mm
exteriér : 20 mm
Max. hrúbka omietky : 40 mm
Spotreba materiálu : cca 16 kg / m2 / 1 cm hrúbky vrstvy
Spotreba vody: cca 4 l / 25 kg vrece
cca 7 – 8 l / 40 kg vrece
Loading...