Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

KVK Parabit V60 S35

Asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklennej rohože, na hornom povrchu pokrytým jednozrnným posypom a na spodnej strane opatrený spáliteľnou fóliou.

Parabit V S35 sa používa ako spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácii striech. Prípadne ako medzi ľahký pás.

BALENIE

– rolka 1 m x 10 m
– pevný papierový obal alebo špeciálne pásky

0.00 

Množstvo :

SKLADBA VÝROBKU

  • 1) povrchová úprava vrchná – minerálni jemnozrnný posyp
  • 2) typ krycieho asfaltu – oxidovaný, obojstranný
  • 3) nosná vložka pásu – sklená rohož V-60 g/m2
  • 4) typ krycieho asfaltu – oxidovaný, obojstranný
  • 5) povrchová úprava spodní – PE fólie

 

TYP ASFALTOVÉHO HYDROIZOLAČNÉHO PÁSU:

nastaviteľný, podkladaný, zhora s minerálnym jednozrnným posypom

 

TYP ASFALTOVEJ ZMESI:

oxidovaný asfalt, ohybnosť za nízkych teplôt +0°C

 

TYP NOSNEJ VLOŽKY:

sklená rohož 60 g/m2

 

ŤAHOVÁ SILA, POZDĹŽNE:

500 N +/- 100 N/50mm

 

HRÚBKA ASFALTOVÉHO PÁSU:

3,5 mm

 

ŠÍRKA  POZDĹŽNEHO PRESAHU

10 cm

 

ZPÔSOB MONTÁŽE:

nataviť pomocou plameňa na horáku

 

PÁS SA MÔŽE  ZPRACOVÁVAT OD TEPLOTY:

minimálna teplota ovzdušia i asfaltového pásu od +5 °C

Loading...