Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Guttabit V60 S35 0.5m

Asfaltový pás Guttabit s nosnou vložkou zo sklennej rohože, na hornom povrchu pokrytým jednozrnným posypom a na spodnej strane opatrený spáliteľnou fóliou.

BALENIE

– rolka 0,5 m x 10 m
– pevný papierový obal alebo špeciálne pásky

0.00 

Množstvo :

Použitie:

1. Hydroizolácie striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladné vrstvy a medzivrstvy. U viacvrstvových systémov sa doporučuje pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné ďalej pás využiť ako parozábranu.

2. Hydroizolácie podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve. Pás je vhodný ako podkladná a poistná izolácia pod skladané krytiny, pre riešenie izolacií proti zemnej vlhkosti ako dočasné izolačné opatrenie, separačná alebo ochranná vrstva v stavebníctve. Použitie ako plnohodnotná izolácia v strešnej skladbe.

Spôsob aplikácie:
Pásy sa spracovávajú lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Veľkosť pozdĺžnych spojov 100 (min. 80) mm, veľkosť priečnych spojov 150 (min. 120) mm.

Zloženie pásu:
Úprava horného povrchu pásu: Jemnozrnný minerálny posyp
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Asfaltová hmota upravená oxidáciou
Nosná vložka: Netkaná sklená rohož
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Asfaltová hmota upravená oxidáciou
Úprava dolného povrchu pásu: Snímatelná fólia
Loading...