Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Profil CW 50

Priečkový profily CW 50 (dĺžky 3,00 a 4,00 m).

Oceľové pozinkované profily, z ktorých sa zostavuje nosná, montážna alebo vyrovnávacia konštrukcia pre priečky a voľne stojace predsadené steny.
CW profil tvorí zvislú časť stenových konštrukcií.

Loading...